Relief

Maße – H: 79 cm; B: 56 cm
Material – Linde
Bearbeitung – Oberfläche gekerbt
Bemalung – Acrylfarbe

Relief

Maße – H: 99 cm; B: 50 cm
Material – Linde
Bearbeitung – Oberfläche gekerbt
Bemalung – Acrylfarbe

 

Relief

Maße – H: 55 cm; B: 35 cm
Material – Linde
Bearbeitung – Oberfläche gekerbt
Bemalung – Acrylfarbe

Relief

Maße – H: 41 cm; B: 24 cm
Material – Ahorn
Bearbeitung – Oberfläche gekerbt
Bemalung – Acrylfarbe

Relief

Maße – H: 19 cm; B: 23 cm
Material – Buche
Bearbeitung – Oberfläche gekerbt
Bemalung – Acrylfarbe

Relief

Maße – H: 21 cm; B: 20 cm
Material – Ahorn
Bearbeitung – Oberfläche gekerbt
Bemalung – Acrylfarbe

Relief

Maße – H: 36 cm; B: 24 cm
Material – Zirbelkiefer
Bearbeitung – Oberfläche gekerbt
Bemalung – Acrylfarbe

Relief

Maße – H: 25 cm; B: 25 cm
Material – Esche
Bearbeitung – Oberfläche gekerbt
Bemalung – Acrylfarbe

Relief

Maße – H: 24 cm; B: 24 cm
Material – Linde
Bearbeitung – Oberfläche gekerbt
Bemalung – Acrylfarbe

Relief

Maße – H: 19 cm; B: 23 cm
Material – Buche
Bearbeitung – Oberfläche gekerbt
Bemalung – Acrylfarbe